Lederutvikling

Ledelse - Lederutvikling

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL SKIN which will cause unrecoverable data loss!

LEDERUTVIKLING, LEDERKURS, lEDELSESKONSULTERING med begrepsapperatert disc - Bergen - Oslo - Stavanger - trondheim


I lederutvikling er målsettingen å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å  lykkes og trives.

Fokus vil være lederens personlige lederskap og lederens muligheter til å skape resultater gjennom ulike mennesker. En viktig forutsetning for dette er at :

"Jeg forstår, aksepterer og respekterer meg selv. Jeg forstår, aksepterer og respekterer andre."

I ledreutvikling er det først og fremst er det her viktig å øke den enkeltes leder selvinnsikt på egne styrker og begrensninger i forhold til dem selv som ledere og de utfordringer som ligger i lederrollen med de oppgaver og ansvar som ligger knyttet til denne.
Videre setter man fokus på hva lederutvikling virkelig innebærer å lede andre mennesker og hvilke utfordringer som ligger knyttet til dette.

Man lærer seg til å forstå, akseptere og respektere andre mennesker som kan være veldig forskjellig fra en selv slik at man blir dyktigere til å være leder for flere typer mennesker.
Man trener på å dyktiggjøre lederne til å ta den enkelte medarbeider mer på alvor, der den overgripende målsettingen skal være å få den enkelte medarbeider til å trives og lykkes i størst mulig grad. Desto mer motiverte medarbeiderne er, jo mer effektive, produktive og delaktige blir de og desto bedre og raskere oppnår vi de resultater vi ønsker. Dette betyr i praksis å trene lederne til å bli gode coacher, der de blir dyktigere på å tilpasse egen lederstil til den enkelte medarbeider og mer bevisst på å tilpasse motivasjon og egen kommunikasjon bedre til den enkelte ut fra deres ulike atferdstrekk og styrker. Dette i kombinasjon med at man blir dyktigere til å rekruttere og tilpasse oppgaver, ansvar og myndighet mer optimalt i forhold til den enkelte medarbeider vil gjøre at man som leder vil ha helt andre forutsetninger for å lykkes.

En viktig suksessfaktor er at alle ledere uansett nivå blir trenet innenfor området, dette for å sikre en felles forståelse og forankring totalt sett.

Du kan ikke lede mennesker du ikke kjenner. Du kan administrere mennesker du ikke kjenner. En datamaskin vil overta. I mellom tiden kan en sekretær gjøre denne jobben.

Varighet 2 dager

Bergen - Oslo - Trondheim - Stavanger

Din DISC leverandør i Norge og Norden. Autorisert forhandler av DISCus® - et system for atferdsprofilering via nett.

916 04 914      jarle@disc.no

486 05 558      nagell@disc.no

V i bruker ulike verktøy, som informasjonskapsler, for å forbedre brukeropplevelsen og for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, produktene våre og tjenestene våre. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler
Webdesign / CMS: NETNOR
Personvern