Oppfriskningskurs Disc-Discus

oppfriskningskurs i begrepsapparatet DISC og
profilverktøyet DISCus™


Oppfriskningskurset er åpent for alle bruker av Discus. Kurset inneholder en oppfriskning og repetisjon av temaer fra sertifiseringskurset, tolking av profiler, vanskelige profiler, bruksområder og gjennomgang av Discus-online. 

Innhold:
Atferdsmodellen - og begrepsapparatet DISC
Testteknisk informasjon
Etiske retningslinjer
Bruksområder og Utbytte
DISCus® online

Varighet 1 dag

 

Din DISC leverandør i Norge og Norden. Autorisert forhandler av DISCus® - et system for atferdsprofilering via nett.

916 04 914      jarle@disc.no

486 05 558      nagell@disc.no