DISCus® Individual Atferdsprofil

DISC er verdens mest brukte begrepsapparat for å forstå egen og andres adferd. Få innsikt i din egen adferd, og hvordan atferden din legger føringer for – og påvirker deg i møte med andre mennesker på jobben og privat.

Kjenn deg selv - for også å kunne forstå andres atferd.

Bruksområde
 • Rekruttering
 • Lederskap
 • Organisasjonsutvikling
 • Coaching
 • Medarbeidersamtaler
 • Teamsammensetning og utvikling
 • Salgstrening
 • Service og Kundebehandling
 • Relasjonskompetanse og utvikling
 • Konfliktforebygging
 • Karriere og kompetanseutvikling
 • Selvutvikling