DISC -Analyser Individuell - Team

DISCus® atferdsprofil - Individuell analyse

DISC er verdens mest brukte begrepsapparat for å forstå egen og andres adferd. Få innsikt om din egen adferd, og hvordan atferden din påvirker deg i møte med andre mennesker.

Benyttes innen;
Rekruttering – Leder og Organisasjonsutvikling - Teamutvikling – Medarbeidersamtaler - Salg og Selgerutvikling – Service og Kundebehandling – Coaching – Strategiarbeid - Omdømmebygging - Konfliktforebygging og håndtering - Kommunikasjon og samhandling – Karriere og Kompetanseutvikling  Kr 2.500,- Eks. Mva

DISCus® atferdsprofil - Team analyse

Dersom du ønsker å sette sammen og utvikle team eller prosjektgrupper, er en DISC® Team atferdsprofil et meget godt verktøy. Du får blant annet en oversikt over atferdstendensen i teamet, «rett» sammensetningen av gruppen og hvilke atferdsmessige tendenser som påvirker prestasjonen og effektiviteten.

Merk: Krever at alle i gruppen har gjennomført en DISCus®- adferdsprofil, Individuell analyse

Kr 2.500,- Eks. Mva