DISCus® Team Atferdsprofil

Det har aldri vært lettere å forstå teamatferd og teamdynamikk!
Dersom du ønsker å sette sammen og utvikle team eller prosjektgrupper, er en DISCus® Teamprofil et meget godt verktøy. Rapporten generer blant annet en oversikt over teamets atferdstendensen, «rett» sammensetningen av gruppemedlemmer, hvilke atferdsmessige tendenser som påvirker prestasjonen og effektiviteten samt en veiledning i forhold til å lede teamet

Merk:
Krever at gruppemedlemmene har gjennomført en DISCus®-adferdsprofil - Individuell analyse