Adferdsforståelse

Adferdsforståelse med begrepsapperatet disc


Bedriftsintern opplæring.
Gjennomgang av ulike menneske»typer», riktig person til riktig rolle, ulik motivasjon. Bedre samspill i prosjektgrupper og team.
Viktigheten av relasjonskompetanse
Atferdsmodellen - og begrepsapparatet DISC

Mulighet for analyser. Pris kr. 750,- per personprofil

Kurset gjennomføres som bedriftsinterne.

Varighet 1 dag

Stavanger - Bergen - Trondheim - Oslo

Din DISC leverandør i Norge og Norden. Autorisert forhandler av DISCus® - et system for atferdsprofilering via nett.

916 04 914      jarle@disc.no

486 05 558      nagell@disc.no