Vi gratulerer relasjonskompetente ledere fra Rahmqvist AS og Lindorff AS med DISC og DISCus®-Sertifisering.