Vi gratulerer Regionsleder/ Areamanager Catherine Shannon Djukastein og ASLAK J. PAULSEN Seniorrådgiver GAGN Consulting med gjennomført sertifiseringskurs i DISC og DISCus®