Disc Norge

Coaching

Coaching med begrepsapparatet plate

I coaching vil bruk av atferdsprofiler vesentlig bidra til å komme raskt til ”kjernen” av årsakene til hvorfor en person reagerer og handler på den måten vedkommende gjør i ulike situasjoner og møter med forskjellige personer. Atferdsprofilen er således et fantastisk godt samtaleverktøy brukt i coaching.
Atferdsprofilen gir også et godt bilde på de styrker, begrensninger/utviklingsområder, motivasjonsfaktorer, kommunikasjonsstil, lederstil mm som personer har.

For å avdekke skjulte muligheter hos individer og team.

Vi jobber med coaching i hele Norge men også i Bergen, Tronheim, Stavanger og Oslo

Varighet 2 dager

Oslo – Stavanger – Trondheim – Bergen