Disc Norge

Konfliktløsing

Konfliktløsing

Av og til kan det oppstå spesifikke problemer som er knyttet til en person, relasjoner mellom personer eller en gruppe. DISC kan hjelpe til med å isolere årsakene til slike problemer og utviklet strategier for å løse dem.