Disc Norge

Medarbeiderutvikling

Medarbeiderutvikling med begrepsapparatet plate

I medarbeiderutvikling er målsettingen å tilføre den enkelte medarbeider større selvinnsikt på egne styrker, begrensninger og utviklingsområder knyttet opp til egen jobbrolle.
Videre å bevisstgjøre på ulikheter i atferdsstiler med styrker og begrensninger hos mennesker veldig forskjellig fra oss selv. I dette ligger å se hvordan vi kommuniserer og samarbeider på forskjellige måter, å se at vi motiverer forskjellige ting og reagerer på forskjellige måter avhengig av situasjon og person.
Målsettingen er å øke medarbeidernes forståelse, respekt og toleranse for hverandres ulikheter for derigjennom å få til et bedre samspill, bedre kommunikasjon, større produktivitet og større trivsel internt.

Jevnlig atferdsvurderingen blir mer og mer utbredt i næringslivet, og hjelper ledelsen med å forutse og forhygge problemer med de ansatte, og til å utvikle motivasjonen og arbeidsmoralen.

PS!
Utviklingssamtaler/ medarbeidersamtaler er hjemlet i lov om arbeidsmiljø.

Varighet 2 dager

Trondheim – Bergen – Stavanger – Oslo