Disc Norge

Rekruttering

Rekruttering med begrepsapparatet plate

Jeg rekruttering vil DISC legges inn som et element for å kvalitetssikre og systematisere den del av rekrutteringsprosessen som går på følgende:

  • å gjøre en stillingsanalyse med krav til personlige egenskaper i stillingen
  • å kartlegge de personlige egenskapene i intervjuet mht. personlig egnethet for stillingen og utsjekking av disse mot kravspesifikasjonen i stillingsanalysen
  • å bruke resultatene av intervjuene for å gjennomføre bedre referansesjekk ved å kunne stille mer direkte spørsmål rundt de personlige egenskapene.

Diskus vil øke kvaliteten på rekrutteringsprosessen.
Diskus vil bidra til å strukturere, systematisere og effektivisere intervjuene.
Diskus vil standardisere og gi større objektivitet og lik behandling av kandidatene.
Diskus vil gi og bedre vurderingsgrunnlag for å kunne gjøre det riktige valget.
Diskus vil minske risikoen for feilrekrutteringer og for stor turn-over og spare organisasjonen for store beløp årlig.

Feilansettelser koster!
Feil person på feil plass. Høyt sykefravær- høy omsetning.
Dårlig intern service.

Varighet 2 dager

Bergen – Oslo – Tronheim – Stavanger