Disc Norge

Karriereutvikling

Karriereutvikling

For dem som søker en ny karrierevei eller ser etter sin viktigste jobbtype, kan DISC gi og nyttige retningslinjer.

Trondheim – Bergen – Stavanger – Oslo