Disc Norge

Morgendagens ledere og studenter

Studenter og morgendagens ledere med begrepsapparatet plate

Vi har lært opp og sertifisert ca 4000 mennesker som i dag anvender begrepsapparatet og profileringsverktøyet i sitt daglige virke. Disse arbeiderne i forskjellige bransjer og har det til felles at de forstår atresultater i virksomheten skapes av mennesker – for mennesker og sammen med mennesker.

Innhold:
Viktigheten av relasjonskompetanse
Atferdsmodellen – og begrepsapparatet DISC
Kursperm og Hand -outs
Oppgaver, Profilering og Tolkninger
Testteknisk informasjon
Etiske retningslinjer
Bruksområder og Utbytte
DISC online
Utdeling av SERTIFIKAT

Kursene arrangerer som åpner kurs i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, eller som bedriftsinterne kurs etter nærmere avtale.

Varighet 2 dager

Oslo – Stavanger – Bergen – Trondheim