Disc Norge

Salg og Key Account Management

Salg og key account management med begrepsapperatert plate

I Salg og Key Account Management vil de personene som har kundekontakt trene spesielt med fokus på egen selgeratferd. Målsettingen er å få selgerne til å selge mer til flere kunder, utviklet mer lojale kunder som også gjør gjenkjøp.Videre vil målsettingen være å oppnå en god relasjon til ALLE kunder, også med kunder som er veldig forskjellige fra en selv.

Det fokuserer på å øke selgernes resultater ved å gi dem større innsikt på egne styrer og utviklingsområder i forhold til sine roller som selger og kundebehandlere.

De trener på å bli dyktige til å lese forskjellige kunder atferdsstiler og derigjennom gjøre de nødvendige tilpasninger av sin egen atferd for bedre å matche kunder kjøpestil. Resultatet blir at hver gang dumøter eller snakker med en kunde er bevisst på å tilpasse din egen væremåte, kommunikasjon og salgsstrategi optimalt i forhold til kunder.

Med denne bevisstheten hos selgere og kundebehandlere, i salgsprosessens ulike faser, vil effektivitet økes, du / dere oppnår flere og raskere salg, samt mer langsiktige kunderelasjoner.

Det er ikke fordi kundene er misfornøyd med selve produktet – at de velger å kjøpe dette hos andre, men;
Du kommuniserer dårlig med dem.
Kundene opplever å få dårlig oppfølging og service
Du og ditt firma holder ikke hva du/dere lover
Mange bedrifter er gode på produkt og løsning, men de har ikke noen som helst dyktige på å tilpasse seg kunder og bygge gode, personlige relasjoner
Når en potensiell kunde sier nei – eller velger stilltiende å gå til en konkurrent – hvem har da et problem?

Varighet 2 dager

Bergen – Trondheim – Oslo – Stavanger