Disc Norge

Salg og Key Account Management

Salg og key account management med begrepsapperatet disc

I Salg og Key Account Management vil de personene som har kundekontakt trenes spesielt med fokus på egen selgeratferd. Målsettingen er å få selgerne til å selge mer til flere kunder, utvikle mer lojale kunder som også gjør gjenkjøp.Videre vil målsettingen være å oppnå en god relasjon til ALLE kunder, også med de kunder som er veldig forskjellig fra en selv.

Det fokuseres på å øke selgernes resultater ved å gi dem større innsikt på egne styrker og utviklingsområder i forhold til sine roller som selgere og kundebehandlere.

De trenes på å bli dyktige til å lese ulike kunders atferdsstiler og derigjennom gjøre de nødvendige tilpasninger av sin egen atferd for bedre å matche kundens kjøpestil. Resultatet blir at hver gang dumøter eller snakker med en kunde er bevisst på å tilpasse din egen væremåte, kommunikasjon og salgsstrategi optimalt i forhold til kunden.

Med denne bevisstheten hos selgere og kundebehandlere, i salgsprosessens ulike faser, vil effektivitet økes, du / dere oppnår flere og raskere salg, samt mer langsiktige kunderelasjoner.

Det er ikke fordi kundene er misfornøyd med selve produktet – at de velger å kjøpe dette hos andre, men;
Du kommuniserer dårlig med dem.
Kundene opplever å få dårlig oppfølging og service
Du og ditt firma holder ikke hva du/dere lover
Mange bedrifter er gode på produkt og løsning, men har ikke selgere som er dyktige på å tilpasse seg kunden og bygge gode,personlige relasjoner
Når en potensiell kunde sier nei – eller velger stilltiende å gå til en konkurrent – hvem har da et problem?

Varighet 2 dager

Oslo – Bergen – Trondheim – Stavanger