Disc Norge

Om Oss

Om oss

Vi i 360 Vest AS har valgt med Leder-, Team-, Ressurs- og Organisasjonsutvikling siden tidlig på 90-tallet og har mer enn 20 års erfaring i bruk av DISC-baserte verktøy for å avdekke muligheter og utvikle potensiale hos individer og team i private og offentlige virksomheter.
Siden 2013 er det autorisert håndterer av DISCus ™ – et lettfattelig system for atferdsprofilering via nett.

Våre leveranser er innen: Organisasjonsutvikling, Lederskap, Medarbeiderutvikling, Kommunikasjon og samhandling, Salgsutvikling, Rekruttering og Relasjonskompetanse.

Bruks områder

Dette har resultert i følgende:

  • Mer innsiktsfulle ledere som en større grad trener sin medarbeidere og spiller på deres styrer
  • Bedre utnyttelse av de menneskelige ressurser gjennom bedre og mer effektiv organisering, fordeling av oppgaver, ansvar og bilde
  • Mer produktivt team og effektive møter
  • Færre feilanvendelser gjennom kvalitet i rekrutteringsprosessen
  • Lavere sykefravær
  • Lavere turn-over
  • Færre konflikter
  • Selgere som selger mer til flere kunder og mer lojale kunder
  • Øk inntjening og redusert betaling gjennom bedre samhandling, driftsarbeid og produktivitet

Historikk

Vi har lært opp og sertifisert ca 3500 mennesker som i dag anvender begrepsapparatet og profileringsverktøyet i sitt daglige virke. Disse arbeider i ulike bransjer og har det til felles at de forstår at resultater i virksomheten skapes av mennesker – for mennesker og sammen med mennesker.

Jarle Jokiel
Daglig leder

Erik Nagell Andersen
Seniorkonsulent
 
 

Geir Knutsen
Kursholder