Disc Norge

Referanser

Vi gratulerer relasjonskompetente ledere fra Rettfolk AS , Grimstad Kommune og DNB Eiendom med DISC og DISCus®-Sertifisering. Ingrid Berland – Kim André Vangberg – Monica Tvedt- Mogseth og Anne Grethe

Vi gratulerer relasjonskompetente ledere fra Rettfolk AS , Grimstad Kommune og DNB Eiendom med DISC og DISCus®-Sertifisering. Ingrid Berland – Kim André Vangberg – Monica Tvedt- Mogseth og Anne Grethe Kvist