Disc Norge
Resultater skapes av mennesker, for mennesker og sammen med mennesker.
Din leverandør av
DISC og DISC-baserte verktøy i Norge og Norden.
Vi sertifiserer deg og andre profesjonelle brukere på atferdsverktøyet DISCus®og atferdsmodellen DISC.
ONLINE KURS

Nyheter

14. april 2016

Vi gratulerer relasjonskompetente ledere fra PowerTech Solutions Einar Kålhus og Christine Kiss og ledere fra Aktiv Eiendom Erik Steen og Håkon Dybvad med gjennomført Sertifiserings kurs i DISC.

245
14. april 2016

Vi gratulerer relasjonskompetente ledere fra PowerTech Solutions Einar Kålhus og Christine Kiss og ledere fra Aktiv Eiendom Erik Steen og Håkon Dybvad med gjennomført Sertifiserings kurs i DISC.

245
14. april 2016

Vi gratulerer relasjonskompetente ledere fra PowerTech Solutions Einar Kålhus og Christine Kiss og ledere fra Aktiv Eiendom Erik Steen og Håkon Dybvad med gjennomført Sertifiserings kurs i DISC.

245

Ledelse

I lederutvikling er målsettingen å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å lykkes og trives.

Fokus vil være lederens personlige lederskap og lederens muligheter til å skape resultater gjennom ulike mennesker.

Les mer

Teamutvikling

I teamutvikling er målsettingen at de personer som jobber i prosjektgrupper og team bevisstgjøres og trenes spesielt i forhold til disse settingene. Her ser man spesielt på:

Definering av teamets oppgaver og mål.

Hvordan rollene er fordelt i teamet i forhold til oppgaver, ansvar og myndighet, samt hva dette innebærer for den enkelte og teamet som helhet i forhold til å nå teamets mål.

Les mer

Ta Analyser Nå

DISCus® atferdsprofil - Individuell analyse og Team Analyse

DISC er verdens mest brukte begrepsapparat for å forstå egen og andres adferd. Få innsikt om din egen adferd, og hvordan atferden din påvirker deg i møte med andre mennesker.

Les mer