Coaching

Coaching med begrepsapperatet disc

I coaching vil bruk av atferdsprofiler vesentlig bidra til å komme raskere til ”kjernen” av årsakene til hvorfor en person reagerer og handler på den måten vedkommende gjør i ulike situasjoner og i møte med ulike personer. Atferdsprofilen er således et fantastisk godt samtaleverktøy brukt i coaching.
Atferdsprofilen gir også et godt bilde på de styrker, begrensninger/utviklingsområder, motivasjonsfaktorer, kommunikasjonsstil, lederstil m.m. som personen har.

For å avdekke skjulte muligheter hos individer og team.

Vi jobber med coaching i hele Norge men også i Bergen, Tronheim, Stavanger og Oslo

Varighet 2 dager

Oslo – Stavanger – Trondheim – Bergen