Konfliktløsing

Konfliktløsing

Av og til kan det oppstå spesifikke problemer som er knyttet til en person, relasjoner mellom to personer eller en gruppe. DISC kan hjelpe til med å isolere årsakene til slike problemer og utvikle strategier for å løse dem.