Disc Norge

Lederutvikling

Lederutvikling, lederkurs, ledelseskonsultering med begrepsapperatert plate – bergen – oslo – stavanger – trondheim

I lederutvikling er målsettingen å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å lykkes og trives.

Fokus vil være lederens personlige lederskap og lederens muligheter for å skape resultater gjennom forskjellige mennesker. En viktig forutsetning for dette er at:

“Jeg forstår, aksepterer og respekterer meg selv. Jeg forstår, aksepterer og respekterer andre.”

I ledreutvikling er det først og fremst det er viktigst å øke den enkeltes leder selvsikt på egne styrker og begrensninger i forhold til dem selv som ledere og utfordringer som ligger i lederrollen med de oppgaver og ansvar som ligger knyttet til denne.
Videre setter man fokus på hva lederutvikling virkelig innebærer å lede andre mennesker og hvilke utfordringer som ligger knyttet til dette.

Man lærer seg å forstå, akseptere og respektere andre mennesker som kan være veldig forskjellige fra en selv slik at man blir dyktigere til å være leder for flere typer mennesker.
Man trener på å dyktiggjøre lederne til å ta den enkelte medarbeider mer på alvor, der den overgripende målsettingen skal være å få den enkelte medarbeider til å trives og lykkes i størst mulig grad. Desto mer motiverte medarbeiderne er, jo mer effektive, produktive og delaktige blir de og desto bedre og raskere oppnår vi de resultatene vi ønsker. Dette betyr i praksis å trene lederne for å bli gode coacher, der de blir dyktigere på å tilpasse egen lederstil for den enkelte medarbeider og mer bevisst på å tilpasse motivasjon og egen kommunikasjon bedre for den enkelte ut fra deres forskjellige atferdstrekk og styrker. Dette i kombinasjon med at man blir dyktigere til å rekruttere og tilpasse oppgaver, ansvar og bilder mer optimalt i forhold til den enkelte medarbeider vil gjøre at man som leder vil helt andre forutsetninger for å lykkes.

En viktig suksessfaktor er at alle ledere uansett nivå blir trenet innenfor området, dette for å sikre en felles forståelse og forankring totalt sett.

Du kan ikke lede mennesker du ikke kjenner. Du kan administrere mennesker du ikke kjenner. En datamaskin vil overta. I mellomtiden kan en sekretær gjøre denne jobben.

Varighet 2 dager

Bergen – Oslo – Trondheim – Stavanger