Disc Norge

Omstilling – Endring

Omstilling – endring og nedbemanningsprosesser

Omstillings -, endrings- og nedbemanningsprosesser i virksomheter.

Virksomhetens evne til å gjennomføre endringsprosesser- og nedbemanning er ofte avgjørende for å lykkes. Omstilling -, endring – og nedbemanningsprosessen oppleves ofte belastende og tidkrevende for både ledere og medarbeidere. Virksomheter ønsker at selve prosessen skal være rask og kostnadseffektiv, og at driften i minst mulig grad påvirkes negativt.

Vi i 360 Vest AS har arbeidet med mennesker og virksomheter i endring siden tidlig på 1990-tallet og vi har derfor lang erfaring og bred kompetanse i å bistå i disse prosessene.

Vi kan bidra i planlegging og gjennomføring med målsetting om løsninger som er gode for alle. Vi tilrettelegger karrierecoaching for den enkelte, eller kurs for grupper.

360 Vest AS har som målsetting å hjelpe virksomheten, ledere og medarbeidere til å;

  • Ta vare på menneskene, med fokus på motivasjon og videre karriere.
  • Bistå virksomheten, ledere og medarbeidere til å se muligheter og få adekvat hjelp
  • Bevare den gode kommunikasjonen og samhandlingen gjennom alle fasene av prosessen
  • Bevare lønnsomheten og produktiviteten med gode og ryddige prosesser.

Bergen – Oslo -Stavanger – Trondheim – Norge