Disc Norge

Oppfriskningskurs DISC

Oppfriskningskurs i begrepsapparatet disv og profilverktøyet plate

Oppfriskningskurset er åpent for alle bruker av Disc. Kurset inneholder en oppfriskning og repetisjon av temaer fra sertifiseringskurset, tolkning av profiler, vanskelige profiler, bruksområder og gjennomgang av Disc-online.

Innhold:
Atferdsmodellen – og begrepsapparatet DISC
Testteknisk informasjon
Etiske retningslinjer
Bruksområder og Utbytte
DISC online

Varighet 1 dag