Oppfriskningskurs Disc-Discus

Oppfriskningskurs i begrepsapparatet disc og profilverktøyet discus™

Oppfriskningskurset er åpent for alle bruker av Discus. Kurset inneholder en oppfriskning og repetisjon av temaer fra sertifiseringskurset, tolking av profiler, vanskelige profiler, bruksområder og gjennomgang av Discus-online.

Innhold:
Atferdsmodellen – og begrepsapparatet DISC
Testteknisk informasjon
Etiske retningslinjer
Bruksområder og Utbytte
DISCus® online

Varighet 1 dag