Rekruttering

Rekruttering med begrepsapperatet disc

I rekruttering vil DISC og Discus legges inn som et element for å kvalitetssikre og systematisere den del av rekrutteringsprosessen som går på følgende :

  • å gjøre en stillingsanalyse med krav til personlige egenskaper i stillingen
  • å kartlegge de personlige egenskapene i intervjuet mht. personlig egnethet for stillingen og utsjekking av disse mot kravspesifikasjonen i stillingsanalysen
  • å bruke resultatene av intervjuene for å gjennomføre bedre referansesjekk ved å kunne stille mer direkte spørsmål rundt de personlige egenskapene.

Discus vil øke kvaliteten på rekrutteringsprosessen.
Discus vil bidra til å strukturere, systematisere og effektivisere intervjuene.
Discus vil standardisere og gi økt objektivitet og lik behandling av kandidatene.
Discus vil gi et bedre vurderingsgrunnlag for å kunne gjøre det riktige valget.
Discus vil minske risikoen for feilrekrutteringer og for stor turn-over og spare organisasjonen for store beløp årlig.

Feilansettelser koster !
Feil person på feil plass. Høyt sykefravær- høy turnover.
Dårlig intern service.

Varighet 2 dager

Bergen – Oslo – Tronheim – Stavanger