Disc Norge

Sertifiseringskurs Disc

Sertifiseringskurs i begrepsapparatet DISC og profilverktøyet DISC Assessment

Lederskap, Team- og Prosjektledelse, Relasjonssalg og H2H – Human to Human

360 Vest AS lærer deg hvordan du ferdes og personlighet påvirker deg i møte med andre mennesker. DISC vil hjelpe deg og din virksomhet til å avdekke ditt, medarbeidere og andre sitt potensiale. Du får bekreftet dine og andres atferdsmessige styrker, begrensninger, utviklingsområder, motivasjon og lederegenskaper.

Hva koster:

  • Samarbeidsproblemer og personlige konflikter
  • Mistrivsel, stagnasjon og frustrasjon
  • En feilrekruttering, feil person på feil sted og høy turn-over
  • Dårlig intern kommunikasjon, samhandling og service
  • Manglende produktivitet, ineffektivt team og møter
  • Høyt sykefravær og på familieforhold berøres
  • Dårlig ledelse og manglende coaching
  • Tapt salg pga. manglende tilpasning og dårlig relasjon

DISC ble lansert på verdensmarkedet i 1994 og baserte seg på DISC -modeller som ble utviklet i over 80 år siden av William M. Marston – Harvard, Ph.D.

DISC er en veldig brukervennlig og kostnadseffektiv nettbasert analyseanalyser som gir deg tilgang til verdens mest brukte og kjente begrepsapparat for å forstå og arbeide med atferd.

Per i dag bruker 4000 personer i Norge vårt verktøy

Bruksområder:

Organisasjonsutvikling, Leder- og Team- og Prosjektutvikling, Rekruttering, Medarbeiderutvikling, Salg, Service og kundebehandling, Karriereutvikling, Coaching, Omplassering- og Nedbemanning.

Kursene arrangeres av 360 Vest AS, som nye kurs, i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø

Har du som leder råd til å være?

 

Vi gjennomfører også bedriftsinterne sertifiseringskurs.

Oslo – Bergen – Stavanger – Trondheim