Disc Norge

Serviceledelse (tjenestemarkedsføring)

Serviceledelse (tjenestemarkedsføring)

Egnet for aktører innen servicebransjene.

Hva er særtrekkene ved markedsføring og salg av tjenester?
Hvordan kan jeg få kundetilfredshet og lojale kunder?
Sannhetens øyeblikk og din tilpassing til de ulike adferdstypene (DISC).
Det trengs to for å danse tango; samhandling med kundene.
Servicehelten, Hva gjør de beste best?

Resultater i virksomheter skapes av mennesker – for mennesker og sammen med mennesker.

Hva koster det virksomheten, prosjektet og teamet kan ikke være bevisst på atferd og samspill mellom mennesker? Har jeg råd til å ikke være bevisst?

360 Vest AS har arbeidet med Leder -, Team -, Ressurs -, Organisasjons -og Salgsutvikling siden tidlig på 90 -tallet og har blant annet annet benyttet atferdsmodellen DISC og analyseverktøyet DISCus® i og rekke prosesser. Vi holder fokus på mennesker og spesielt på atferd for å avdekke og utvikle muligheter hos individer og team i private – og offentlige virksomheter.

I samarbeid med våre kunder har dette resultert i:
Mer innsiktsfulle ledere som i større grad coacher sine medarbeidere og spiller på deres styrker.
Selgere som selger mer til flere og mer lojale kunder.
Bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene gjennom bedre og mer effektiv organisering, fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet.
Mer produktive team og effektive møter.
Færre feilansettelser gjennom økt kvalitet i rekrutteringsprosessene.
Lavere sykefravær, lavere turn-over og færre konflikter.

360 Vest AS hjelper deg og virksomheten din til å avdekke ditt og andres potensielle gjennom bruk av DISC. Vi lærer deg hvordan du spiser og din personlighet påvirker deg i møte med andre mennesker. Du får bekreftet dine og andres atferdsmessige styrker, begrensninger, utviklingsområder, motivasjon og lederegenskaper.

DISC Assessment er et «state-of-the-art»-verktøy som gir deg tilgang til verdens mest brukte og kjente begrepsapparat for å forstå og å arbeide med atferd. DISC -modeller som ble utviklet for over 80 år siden av William M. Marston – Harvard, Ph.D.
Analyserapportene er tilgjengelig på flere språk og kan benytte til å avdekke muligheter hos individer, kvalitetssikre rekrutteringsprosessene, øke prestasjonen og motivasjonen, øke salget, spesielle sykefraværet turn -overen, utviklet bedre ledere, sofa sammen – og utviklet team.