Disc Norge

Teamsammensetning

Teamsammensetning- og utvikling med begrepsapparatet plate

I teamutvikling er målsettingen at de personer som jobber i prosjektgrupper og team bevisstgjørelser og trenes spesielt i forhold til disse settingene. Her ser man spesielt på:

  • Definere av teamets oppgaver og mål.
  • Hvordan ruller er fordelt i teamet i forhold til oppgaver, ansvar og bilder, samt hva dette innebærer for den enkelte og teamet som hjelper i forhold til å nå teamets mål.
  • Teamets suksesskriterier/styrker og begrensninger i forhold til å løse teamets oppgaver og nå teamets mål.
  • Utfordringer knyttet til forskjeller i atferd mellom enkeltindivider i teamet og hvordan dette kan påvirke effektiviteten.
  • Hvordan bevisstgjøring på de individuelle forskjellene kan endres for å sette på plass for samarbeid vi kommuniserer og løser oppgavene på.
  • Dynamikken i relasjoner mellom to og to.
  • Teamets dynamikk.
  • Hva denne sammensettingen og dynamikken betyr i forhold til å nå de beste resultatene og målene for teamet.
  • Teammedlemmenes eget ansvar for at teamet skal bli så effektivt som mulig.

Atferdsstilene til medlemmer av en gruppe og samspill mellom dem har veldig mye å si for gruppens effektivitet.
For jobbing med team er det utviklet et DISC-basert teamverktøy. Dette verktøyet er integrert i DISC Assessment.
Verktøyet gir en utfyllende analyse av gruppens dynamikk relatert til atferdsmessige styrker og begrensninger. Den gir også indikasjoner på lederstilen til dets leder settes i relasjon til interessert lederstil for gruppen.
Sist, men ikke minst, inneholder Disc også en spennende relasjonsanalyse der man kan se på dynamikken i relasjonen mellom mennesker og hvordan likheter/ulikheter kan skape muligheter og begrensninger i relasjonen.

Potensialet i et team er større enn summen av enkeltindivider.

Varighet 2 dager

Stavanger – Trondheim – Oslo – Bergen