Disc Norge

DISC -Analyser Individuell – Team

DISC  atferdsprofil – Individuell analyse

DISC er verdens mest brukte begrepsapparat for å forstå egen og andres adferd. Få innsikt om din egen adferd, og hvordan kan det påvirke deg i møte med andre mennesker.

Benyttes innen;
Rekruttering – Leder og Organisasjonsutvikling – Teamutvikling – Medarbeidersamtaler – Salg og Selgerutvikling – Service og Kundebehandling – Coaching – Strategiarbeid – Omdømmebygging – Konfliktforebygging og håndtering – Kommunikasjon og samhandling – Karriere og Kompetanseutvikling Kr 2.500, – Eks. Mva

DISC  atferdsprofil – Teamanalyse

Hvis du ønsker å sette sammen og utvikle team eller prosjektgrupper, er en DISC Team atferdsprofil et meget godt verktøy. Du får blant annet en oversikt over atferdstendensen i teamet, «rett» sammensetningen av gruppen og hvilke atferdsmessige tendenser som påvirker prestasjonen og effektiviteten.

Merk: Krever at alle i gruppen har gjennomført en DISC- adferdsprofil, Individuell analyse

Kr 2.500,- Eks. Mva