Disc Norge

Service (tjenestemarkedsføring)

Service (tjenestemarkedsføring)

Egnet for aktører innen servicebransjene.

Hva er særtrekkene ved markedsføring & salg av tjenester?
Hvordan oppnå kundetilfredshet og lojale kunder ?
Sannhetens øyeblikk og din tilpassning til de ulike adferdstypene (DISC).
It takestwo to tango; samhandling med kundene.
Servicehelten, Hva gjør de beste best?

Resultater i virksomheter skapes av mennesker – for mennesker og sammen med mennesker.

Hva koster det virksomheten, prosjektet og teamet ikke å være bevisst på atferd og samspillet mellom mennesker? Har ledere råd til ikke å være bevisst?

360 Vest AS har arbeidet med Leder -, Team -, Ressurs -, Organisasjons – og Salgsutvikling siden tidlig på 90-tallet og har blant annet benyttet atferdsmodellen DISC og analyseverktøyet DISCus® i en rekke prosesser. Vi holder fokus på mennesker og da spesielt på atferd for å avdekke og utvikle muligheter hos individer og team i private – og offentlige virksomheter.

I samarbeid med våre kunder har dette resultert i:
Mer innsiktsfulle ledere som i større grad coacher sine medarbeidere og spiller på deres styrker.
Selgere som selger mer til flere og mer lojale kunder.
Bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene gjennom bedre og mer effektiv organisering, fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet.
Mer produktive team og effektive møter.
Færre feilansettelser gjennom økt kvalitet i rekrutteringsprosessene.
Lavere sykefravær, lavere turn-over og færre konflikter.

360 Vest AS hjelper deg og virksomheten din til å avdekke ditt og andres potensiale gjennom bruk av DISC og DISCus®. Vi lærer deg hvordan dine atferdstrekk og din personlighet påvirker deg i møte med andre mennesker. Du får bekreftet dine og andres atferdsmessige styrker, begrensninger, utviklingsområder, motivasjon og lederegenskaper.

DISCus® er et «state-of-the-art» – verktøy som gir deg tilgang til verdens mest brukte og kjente begrepsapparat for å forstå og å arbeide med atferd. DISCus® ble presentert på verdensmarkedet i 1994 og baserer seg på DISC modellen som ble utviklet for over 80 år siden av William M. Marston – Harvard, Ph.D.
Analyserapportene er tilgjengelige på flere språk og kan benyttes til å avdekke muligheter hos individer, kvalitetssikre rekrutteringsprosessene, øke prestasjonen og motivasjonen, øke salget, redusere sykefraværet turn-overen, utvikle bedre ledere, sette sammen – og utvikle team.

Oslo – Trondheim – Stavanger – Bergen