Disc Norge

Organisasjon

Prosesser i organisasjonsutvikling med begrepsapperatet disc

I organisasjonsutvikling er det avgjørende viktig for virksomheter i privat- og offentlig sektor å velge en samarbeidspartner med lang erfaring, kunnskap og kompetanse i å arbeide med mennesker og organisasjoner i endring.
Vi har spisskompetanse på å utvikle den sosiale kompetansen og relasjonelle ferdigheter hos ledere og medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen.
Vi har utviklet egne konsepter, modeller og prosesser, som bygger på eget verdigrunnlag og respekt for enkeltindividet – uansett bakgrunn og nåværende ståsted.

Hva skiller oss fra andre:

360 Vest AS er en del av et verdensomspennende nettverk av konsulentvirksomheter som utvikler, produserer og markedsfører egne analyseverktøy basert bl.a. på DISC-modellen, til bruk ved utvelgelse og utvikling av mennesker og deres organisasjoner.Prosessen skal være god for begge parter og med veldokumenterte og håndfaste metoder betyr dette synliggjøring av mål og resultater, også målt i kroner og øre.
Partnerne i 360 Vest AS har alle over 20 års erfaring som konsulenter i det norske næringsliv.
For å kunne arbeide med og å utvikle mennesker og mellommenneskelig samhandling; sosial kompetanse og relasjonelle ferdigheter, er det avgjørende viktig å velge et begrepsapparat og verktøy som er enkelt å bruke, lett å forstå og effektivt å kommunisere igjennom. Disse egenskapene fant vi for over 18 år siden i DISC-modellen. Vi bruker DISC – i dag verdens mest brukte begrepsapparat – som fellesnevner i alle prosesser og opplæringstiltak vi gjennomfører.
P.t anvender 2 500 norske virksomheter våre verktøy, begrepsapparat og kompetanse.

Våre kunder har følgende effekt gjennom bruk av DISC og DISCus™

 • Bedre og mer innsiktsfulle ledere som i langt større grad coacher sine medarbeidere, gir «feed-forward» og spiller på deres styrker.
 • Mer produktive team og effektive møter.
 • Bedre kommunikasjon og samspill – internt i virksomheten og eksternt i forhold til kunder, brukere, samarbeidspartnere o.a.
 • Mer motiverte og lojale medarbeidere.
 • Færre konflikter og lavere sykefravær.
 • Færre feilansettelser gjennom økt kvalitet i rekrutteringsprosessene.
 • Bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene gjennom bedre og mer effektiv organisering og fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet.
 • Bedre arbeidsmiljø gjennom at alle medarbeidere gjennom en slik bevisstgjøringsprosess er med å utvikle miljøet og bedriftskulturen, samt samspillet og fellesskapet internt.
 • Selgere som selger mer til flere kunder, samt mer lojale kunder.

Kulturen spiser strategien til frokost !

Gode mellommenneskelige forhold og færre / få konflikter vil være av de viktigste konkurransefaktorene i årene som kommer;

Positive konsekvenser:

 • Mer kvalitet i et stabilt, inspirerende og nyskapende arbeidsmiljø.
 • Lønnsomme og tryggere arbeidsplasser.
 • Økt produktivitet.
 • Effektivitet og trivsel.
 • Motiverende miljø.
 • Energien brukes til arbeid.
 • Få konflikter, godt samarbeid.
 • Gode mellommenneskelige forhold.

Negative konsekvenser ved ikke å andvene begrepsapperatet DISC:

 • Anspent mellommenneskelige forhold i et demotiverende arbeidsmiljø.
 • Personlige, mellommenneskelige, organisasjonsmessige og profesjonskonflikter.
 • Energitapping. Energien går med til å takle konflikter.
 • Lite motiverende arbeidsmiljø, ineffektivitet, høyt negativt stressnivå.
 • Energien brukes mest til å overleve. Forsvarsmekanismer er vanlig..
 • Stort sykefravær – lav produktivitet.
 • Utrygg arbeidsplass, mindre lønnsomhet, usikre fremtidsutsikter.
 • Dårlige arbeidsforhold og lite motiverende arbeidsoppgaver, kollektive utbrenningsprosesser, stort sykefravær.

Varighet 4 ganger 2 dager med individuell coaching mellom samlingene.

Oslo – Bergen – Stavanger – Trondheim